Ungdomar (skönlitteratur)

Förundrad Visa större

Förundrad

27,17 € inkl.

Mer information

Heini är gravt funktionshindrad. Hur ter sig livet för henne och hennes familj när hon går i skriftskola? Heinis mamma Pälvi Ahoinpelto beskriver konfirmandtiden i en liten grupp med tre funktionshindrade unga och deras föräldrar. Vi får ta del av hennes funderingar kring kärlek, maktlöshet, tacksamhet och förundran. Prästerna Margit Nyman, Leena Tuomola och Björn Öhman har bidragit till boken med texter om det heliga i konfirmandernas liv. Sirpa Päivinens fotografier ger oss inblick i Heinis kroppsspråk och känslor. Förundrad har blivit godkänd av biskopsmötet som lärobok i skriftskolor för gravt funktionshindrade. Idématerial som riktar sig till konfirmandlärare kommer att publiceras på kyrkans internettjänst sacrista.fi under år 2012.