Att lära sig stava rätt

Studentlitteratur
Produktkod: 08-582
59%
20,00 €
49,00 €
Specifikationer
Typ av produkt: Kopieringsunderlag

Produktbeskrivning

Att lära sig stava rätt är ett kopieringsunderlag med många omväxlande övningar i hur man lär sig stava. Här finns kapitel om alfabetskunskap, vokaler, dubbelteckning, ljudstridig stavning mm. Materialet kan användas både som uppgifter i helklass men också individuellt. Eftersom boken startar med mycket enkla övningar kan den börja användas redan från skolår 3. Författaren Petra Jähnke Johnsson skriver i sin inledning bl.a. Hur ska jag bära mig åt för att hjälpa mina elever att lära sig att stava? Ska jag följa en speciell arbetsgång? Ska jag arbeta i större eller mindre grupp eller är det kanske endast en enda elev som behöver träna ett specifikt moment? Behöver jag ha gemensamma genomgångar eller behöver jag arbetsuppgifter till endast en elev? Oavsett vad du svarar på dessa frågor ska du kunna hitta material och stöd i denna bok. Här finns de olika stavningsreglerna nedtecknade i en, för eleverna, lämplig arbetsgång om du väljer att arbeta med hela materialet. Här kan du också plocka stenciler och övningar som komplement till det material du redan använder dig av. Materialet är kopieringsunderlag.