Inkluderande pedagogik

Studentlitteratur
Produktkod: 978-91-44-08614-9
67%
15,00 €
45,00 €

Produktbeskrivning

Insatser för barn med särskilda behov bör genomföras i, och i samspel med, samhällets allmänna institutioner och system. Detta är en grundtanke inom den inkluderande pedagogiken, som står i fokus för denna bok. Inkluderande pedagogik handlar om god praxis, men även om de förutsättningar som är nödvändiga för att lärare ska kunna utvecklas till kompetenta praktiker. Ett fungerande yrkesspråk utgör en nyckel i sammanhanget, och boken bidrar till diskussionen om vad ett sådant språk består av. Den diskuterar också möjligheten att professionalisera lärarnas personliga engagemang. Ett sådant ”sakligt engagemang” kommer att prägla både kommunikation och kollegialitet och skyddar den yrkesverksamma mot över­belastning, vilket annars är vanligt i yrken som engagerar på det personliga planet. Boken vänder sig främst till förskollärarstudenter, verksamma förskollärare och förskolechefer. Men den är även högst relevant för andra som intresserar sig för förskola och fritidshem, för lärarprofessionen och för barn i behov av särskilt stöd.