Läsförståelse Fakta A

Studentlitteratur
Produktkod: 9789144077734
50%
5,00 €
10,00 €

Produktbeskrivning

Läsförståelse Fakta stödjer och kompletterar undervisningen i matematik, NO-ämnen och SO-ämnen. Texterna representerar många olika sakprosa genrer och varierar därför både i utformning och struktur. Genom arbetet med Läsförståelse Fakta lär sig eleverna att olika slags texter både kan, och ska, läsas på olika sätt för att bli meningsfulla. Läsförståelse Fakta uppmärksammar eleverna på att allt på en sida kan läsas, inte bara löpande text – mellanrubriker, tabeller, bild texter, ord förklaringar och fotnoter är ofta lika viktiga.

 

Elevböckerna Det inledande kapitlet i respektive elevbok är en ”minikurs” som tydligt visar de olika strategier som eleverna sedan ska använda i arbetet med bokens faktatexter. Alla elevböckerna innehåller 16 faktatexter som ligger uppslagsvis: på vänstersidor finns uppgifter, och på högersidor finns den text som uppgifterna hör till.