Läsförståelse Fakta Start

Studentlitteratur
Produktkod: 9789144093536
50%
5,00 €
10,00 €

Produktbeskrivning

Läsförståelse Fakta Start stödjer och kompletterar undervisningen i matematik, NO-ämnen och SO-ämnen.
Texterna representerar många olika sakprosa genrer och varierar därför både i utformning och struktur. Genom arbetet med Läsförståelse Fakta Start lär sig eleverna att olika slags texter både kan, och ska, läsas på olika sätt för att bli meningsfulla.
Läsförståelse Fakta Start uppmärksammar eleverna på att allt på en sida kan läsas, inte bara löpande text – mellanrubriker, tabeller, bild texter, ord förklaringar och fotnoter är ofta lika viktiga. I denna första del i serien får elevera också öva sig i att strukturera och skriva faktatexter och att utforma sidor med de olika element som nämnts ovan.

Elevböckerna
Det inledande kapitlet i respektive elevbok är en ”minikurs” som tydligt visar de olika strategier som eleverna sedan ska använda i arbetet med bokens faktatexter. I Läsförståelse Fakta Start finns dessutom en "minikurs" med strategier för hur de ska skriva faktatexter. Alla elevböckerna innehåller 16 faktatexter som ligger uppslagsvis: på vänstersidor finns uppgifter, och på högersidor finns den text som uppgifterna hör till. Det finns skrivuppgifter kopplade till åtta av faktatexterna.