Block med blandat 5 - rosa

Bonnier
Produktkod: 9789178231461
5,00 €

Produktbeskrivning

I Block med blandat arbetar eleven självständigt eller i grupp med ett nivåbaserat och ämnesintegrerat innehåll. Uppgifterna är självinstruerande och omväxlande och stimulerar eleverna att befästa kunskaper och färdigheter i sin egen takt.

I Block med blandat 5 rosa, befäster och övar eleven bland annat på talområdet 0-12 tiokompisar, alfabetet, rimord och sammansatta ord. I lekfulla uppgifter utmanas elevens spatiala förmåga och logiska tänkande.