Handledning Former, enheter och tid

Lära förlag
Produktkod: 978-91-89454-46-0
11,00 €
Specifikationer
Typ av produkt: Lärarhandledning

Produktbeskrivning

Läromedelsserien Matematiska former, enheter och tid ger elever med intellektuell funktionsnedsättning konkret och strukturerad kunskap om geometri, storheter, lägen och begrepp. Lärarhandledningen innehåller kopieringsunderlag samt lättlästa texter.

Serien är indelad i följande arbetsområden:
- Geometriska objekt
- Lägesord
- Enheter
- Tid

Till varje arbetsområde finns skilda arbetsböcker som du kan köpa skilt.