Vi deltar i Läromedelsrundan i Österbotten; Donnerska skolan 20.2 och Petalax högstadium 9.3. I södra Finland; Malms skola 25.2, Mattlidens skola 26.2, Seminarieskolan 27.2, Kyrkfjärdens skola 2.3, Generalhagens skola 3.3, Kvarnbackens skola 4.3, Winellska skolan 10.3 och Botby grundskola 12.3.

Besök gärna våra materialutställningar och bekanta dig med vårt sortiment!

Vasa: Storalånggatan 60

Helsingfors: Nordenskiöldsgatan 18 A

Använd vår webshop eller sänd din beställning till forlaget@larum.fi