Vårens läromedelsbeställningar är i full gång i skolorna!

Lärum betjänar er smidigt under våren.

Ring 040 653 97 76 för beställningar, eller 050 360 21 68 om du har frågor om våra material!