Om du vill besöka våra materialutställningar i våra kontor skall du

pga rådande pandemi ringa först 040 653 9776

Vasa: Storalånggatan 60

Helsingfors: Nordenskiöldsgatan 18 A

Använd vår webshop eller sänd din beställning till forlaget@larum.fi