Om du vill besöka våra materialutställningar i våra kontor skall du p.g.a. rådande pandemi ringa först: 040 653 9776 (Vasa), 040 184 6718 (Helsingfors).

Använd ansiktsmask då du besöker oss! För tillfället tar vi inte emot grupper, endast enskilda besökare. Då du besöker oss lämnar du dina kontaktuppgifter för eventuell smittspårning.

Vasa: Storalånggatan 60

Helsingfors: Nordenskiöldsgatan 18 A

Använd vår webbshop eller sänd din beställning till forlaget@larum.fi