Autism och ADHD i skolan. Handbok i tydliggörande pedagogik

Natur & Kultur
Produktkod: 978-91-27-81904-7
32,00 €

Produktbeskrivning

Tänk om du bara orkar koncentrera dig i 5-10 minuter, alltid glömmer att ta med läxan, inte förstår lekarna på skolgården, störs av alla intryck i klassrummet och inte minns vad läraren nyss sa? Hur upplever elever med autism och adhd egentligen sin skoldag? Här förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begripligare, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen. Det är dags att låsa upp alla dörrar och skapa en tillgänglig skola! Denna praktiska handbok är skriven för alla inom skolans värld, främst från förskoleklass till årskurs 9: lärare, speciallärare, personal inom elevhälsan, pedagoger på fritidshem och elevassistenter. Boken kan med fördel även inspirera personal i gymnasieskolor och läsas av föräldrar.