Beteendeproblem i skolan

Natur & Kultur
Produktkod: 9789127139473
26,50 €

Produktbeskrivning

Konflikter och beteendeproblem kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Den här boken visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld. Författaren tar avstamp i exempel från skolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver elva praktiska principer som personal kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt studiematerial som fördjupar bokens olika avsnitt. Boken riktar sig till alla som arbetar elevnära i en skolverksamhet - såsom lärare, speciallärare, elevassistenter, fritidspersonal och skolledare - och kan användas från förskolan till gymnasiet. Andra upplagan.