Hållbart och meningsfullt lärande

Studentlitteratur
Produktkod: 978-91-44-13760-5
42,00 €

Produktbeskrivning

Författarna har länge upplevt att det saknas litteratur som inriktar sig på undervisning och lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Den här boken är skriven av både skolpersonal och forskare, och förväntas bidra med en fördjupad bild av hur undervisningspraktiken kan utformas med stöd av såväl erfarenhets- som forskningsbaserad kunskap. Boken vänder sig till alla de professioner som arbetar med elever med IF.