Förskoleklassens metodik - upptäck matematik

Natur & Kultur

En idébank som innehåller varierade aktiviteter för att utforska matematikens värld.

Produktkod: 9789127443921
59,00 €
Specifikationer
Typ av produkt: Kopieringsunderlag

Produktbeskrivning

Matematik är inte bara siffror och tal. I denna samling matematikaktiviteter får du tillsammans med dina elever utforska olika delar av matematikens värld. Leta mönster utomhus, lyssna till mönster av ljud, lös problem och använd kroppen som måttstock.

I denna idébank beskrivs ett 50-tal olika aktiviteter där elevernas agerande står i centrum. Aktiviteterna kommer med en utförlig beskrivning av hur de ska genomföras och du får även tips på hur du som pedagog leder eleverna genom aktiviteterna och hur du kan utveckla dem. Alla mallar och kopieringsunderlag du behöver följer med boken.

 

På Natur & Kulturs lärarwebb hittar du alla kopieringsunderlag i form av pdf:er, anvisningar och inloggning inuti boken.