Läroämnen

Laroamne skolklass och larare v2

Här hittar du specialpedagogiska läromedel och anpassat material enligt läroämne.

Lärums pedagoger söker efter bra, anpassat material från andra förlag i framförallt Sverige, som också fungerar i våra finlandssvenska skolor. 

642 Produkter
/27