QUICK RESPONSE Singaporemetoden Blockmodellen

Askunge
Produktkod: 978-91-7767-073-5
23,50 €

Produktbeskrivning

Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem. Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns, vad som saknas och vad som söks. Singaporemetoden, byggd på många års forskning för att förbättra matematikundervisningen, är så mycket mer än blockmodellen. Det är huvudräkning, taluppfattning och läsförståelse. Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen har vi skrivit för att visa hur blockmodellen används för att lösa olika typer av uppgifter/problem. Till varje uppgift finns en tillhörande QR-kod som leder till en video där du ser hur uppgiften löses steg för steg. Du kan använda videon för att lära dig modellen och/eller för genomgång med dina elever. I det senare fallet kopplar du din digitala enhet till projektorn i klassrummet. Låt eleverna lyssna på vår muntliga förklaring eller gå själv igenom de olika stegen i videon med dem. QR-koden kan även användas av elever, som varit frånvarande eller av föräldrar, som är intresserade av att lära sig modellen.