Tidshjälpmedel

Olika tidshjälpmedel för personer som behöver stöd i sin tidsuppfattning och planeringen av sin tid. Även om man inte kan klockan så kan man träna på att uppskatta tid och tidsåtgång, ”hur mycket tid jag har kvar” eller "när skall jag sluta".

22 Produkter