Mitt År

Lärum
Produktkod: 978-951-8976-92-2
25,00 €

Produktbeskrivning

Mitt år är en kalender i liggande A4-format med en veckas dagar per uppslag. De olika färgerna på dagarna underlättar orienteringen. Du fyller själv i datum och kan skriva, rita eller använda bildstöd för att skapa en överskådlig kalender.

I Lärums materialbank finns färdigt material som du fritt får använda med tillstånd av Widgit Software/Hargdata AB. Om du har Widgit online eller programmet Symwriter kan du modifiera och komplettera enligt egna behov. Materialet är producerat i samarbete med Johan Palmen på Folkhälsan.