Nya ledtrådsmatte 1

Studentlitteratur
Produktkod: 9789144086262
56%
20,00 €
45,00 €

Produktbeskrivning

Ledtrådsmatte 1 och 2 är ett ämnesövergripande läromedel i matte och svenska med tonvikten lagd på matematisk problemlösning. Varje låda innehåller 16 uppgiftskort med text, bild och frågor. Till varje uppgift finns 8 ledtrådskort. Uppgifterna är fristående och tränar läsförståelse samt förmågan att samarbeta, sovra information och lösa problem. Eleverna arbetar i grupper om 2-8 elever. Varje grupp tilldelas ett uppgiftskort och tillhörande 8 ledtrådskort som fördelas mellan gruppens deltagare. De läser texten högt tillsammans. Därefter läser de en fråga i taget och försöker besvara den. Eleverna måste ha förstått vad de läst och granskat bilden. Tack vare att ledtrådarna är jämnt fördelade i gruppen blir alla elever delaktiga i samtal, argumentation och slutsats. Ledtrådsmatte 1 tränar bland annat klockan (analog/digital tid, hela/halva timmar, kvart), pengar (kr, lika, vad fattas, fjärdedel, tredubbelt), temperatur (upprepad addition, plus/minusgrader, grader i decimalform), år (yngre/äldre, år, månad, vecka, dygn). Vissa ledtrådar är "nitlotter" som inte bidrar till lösning av problemet men som ändå berikar kunskapsmässigt. Detta tränar eleverna att reflektera och på så sätt sovra information.