Träna med Ugglan

Studentlitteratur
Produktkod: 9789144103280
4,00 €

Produktbeskrivning

I Mattekul för år 3 finns sex tränahäften med en rik variation på övningar, däribland korsord, rebusar, labyrinter, tabeller samt räkna och måla. Träna med Ugglan behandlar addition inom talområdet 0-1000.

Där tränar eleverna på: • talet tusen additioner upp till 1000 • att använda talmattor upp till tusen • att skriva ner hur man kan tänka • öppna utsagor • väga jämnt • tusenkamrater • talgrannar.