Lyssna Ljuda Läs G-Q

Sica
Produktkod: 978-91-7762-514-8
9,00 €

Produktbeskrivning

Den tredje boken i serien Lyssna Ljuda Läs med fyra sidor var av bokstäverna g, ö, j, f, d, h, x, c, z, q samt 7 sidor extraövningar med blandade bokstäver.

Ljuda Lyssna Läs är en serie om tre böcker för läs- och skrivinlärning genom ljudning. Här arbetar eleverna med de svenska bokstavsljuden ett efter ett i en ordning som medger att de redan på bokstav nummer två kan ljuda samman ord ur vardagen. Eleven möter från början även andra bokstäver, varför koncentration på det aktuella bokstavsljudet blir centralt i arbetet.

Orden som eleven arbetar med blir genom serien längre och svårare och kräver mer ljudning. Som mest behöver sex bokstäver ljudas ihop. 

Innehåller:
• igenkänning av bokstäver
• urskiljning av bokstavsljud
• skrivning
• sammanljudning

För allas koncentration:
• Instruktioner som inte kräver läsning.
• Samma upplägg för alla bokstäver.
• En övning per sida.
• Stor och tydlig layout på A4 - format.

48 sidor i A4-format.

 

På Sicas hemsida finns en handledning som du kan ladda ner.