Min bok

SPSM
Produktkod: 978-91-28-10824-9
14,00 €

Produktbeskrivning

I Min bok har vi utgått från ord som hör till vår vardag. Ord som eleven kan använda direkt medan ordförrådet byggs på, eller för att öva och repetera redan befintligt ordförråd.

Boken inleds med att eleven får presentera sig själv, sin familj och sitt boende och går sedan vidare till andra områden som hem, skola, kläder djur, känslor, mat och fritid. I varje kapitel får eleven lära sig ord som hör till området och öva på orden.

I flera av bokens övningar används både text och Pictogrambilder. Pictogrambilderna kan underlätta för elever som inte kan läsa och skriva eller som har ett annat modersmål. De kan också fungera som ett stöd för minnet vid inlärning av olika ord och begrepp.

På SPSM webbsida finns tilläggsmaterial (lärarhandledning, kopieringsmaterial, målarbok mm.) som du kan skriva ut.