Modersmål och litteratur

Modersmal en pojke som laser v2

Vägarna till läsning ser olika ut!

Läskunnigheten ska inte förbises eller underskattas på grund av en intellektuell funktionsnedsättning, även om det ibland är en stor utmaning att bli läskunnig. Det är ingen skillnad om nivån är igenkänning av eget namn och till exempel logotyper, eller om man uppnår ett läsflyt som stöder en fungerande läsförståelse. Det finns alltid mycket gott att hämta från läsandet.

 

Här hittar du läromedel och material för läs- och skrivträning.

270 Produkter
/12