Elevhälsa i skolan : Praktiska lektioner i mindset, hoppfullhet och grit

Natur & Kultur
Produktkod: 9789127463288
37,00 €

Produktbeskrivning

I den här praktiska handboken, Elevhälsa i skolan, får du som arbetar med elever i främst mellan- och högstadieåldern ta del av vetenskapligt utprövade metoder, övningar och tips som presenteras i lättanvända lektionsplaneringar.

I kölvattnet av utbredd psykisk ohälsa behövs ett fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete för att stärka elevhälsan. Det kan handla om att träna eleverna i att sätta upp egna mål, fokusera på det som är viktigt och samtidigt ta hänsyn till och ha omtanke om andra – kompetenser med stor inverkan på så väl mående som möjligheter att utvecklas och ta till sig kunskap i skolan och livet.

I den här praktiska handboken, Elevhälsa i skolan, får du som arbetar med elever i främst mellan- och högstadieåldern ta del av vetenskapligt utprövade metoder, övningar och tips som presenteras i lättanvända lektionsplaneringar, grupperade efter teman utifrån frågor som:

Hur kan vi …
• träna våra hjärnor att rikta in oss på möjligheter, att växa och lära oss nytt?
• stärka vår viljekraft och bana väg för att nå våra mål?
• fokusera och arbeta uthålligt med sådant som är viktigt för oss?

Genom att stärka elevhälsa och målmedvetenhet ges mer tid och fokus att lägga på undervisningsuppdraget. Upplägget ger dig som lärare, speciallärare eller skolledare möjlighet att bygga upp ett program kring elevhälsa, anpassat efter elevernas behov.