Öka välbefinnandet i skolan

Natur & Kultur

I handboken Öka välbefinnandet i skolan finns vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips ger lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.

Produktkod: 9789127828957
39,00 €

Produktbeskrivning

I handboken Öka välbefinnandet i skolan - praktiska lektioner i positiv psykologi finns vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips ger lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och har därför svårt att känna sig närvarande och ta till sig kunskap i skolan, men boken Öka välbefinnandet i skolan tar inte fasta på svårigheter. Den vänder på perspektivet och utgår ifrån det som fungerar, att bryta onda cirklar och att ge självkänsla.

I den praktiska handboken Öka välbefinnandet i skolan finner du nya vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips som presenteras utifrån olika teman ger dig som lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.

Bokens teman behandlar frågor som:

  • Hur byggs psykologiskt välbefinnande upp?
  • Hur får vi insikt i personliga styrkor och hur de kan de användas vid motgångar?
  • Vad gör känslor med oss och hur kan vi stärka en god sinnesstämning?
  • Hur stärker vi medkänsla och goda relationer i klassen?

Öka välbefinnandet i skolan vänder sig till alla er som arbetar i grundskolan – lärare, speciallärare, personal inom elevhälsa, fritidsverksamhet och skolledning. Det handlar om att hjälpa alla barn och unga längs vägen att uppnå sin potential, så att de kan bli allt det de kan bli.