Framsteg i matematiken - Tabeller och diagram

Askunge
Produktkod: 978-91-87701-34-4
11,00 €

Produktbeskrivning

Framsteg i matematiken är en serie arbetsböcker med tydlig och återkommande layout. Med hjälp av arbetsböckerna och lärarhandledningarna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sina förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp.