Matematik Alfa Grundbok

Liber
Produktkod: 9789147130740
34,00 €
Specifikationer
Förlag: Liber

Produktbeskrivning

Grundboken Matematik Alfa är en årskurs 4-bok som täcker både höst- och vårterminen. Den är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer. Varje kapitel inleds med "Kan du det här?", en fördiagnos som ger lärare och elev en vägledning om vilken av de tre nivåerna som eleven ska arbeta vidare med. Alla tre nivåerna har lika många uppgifter. Varje kapitel avslutas med ett avsnitt där uppgifterna har fokus på att utveckla olika förmågor.

Läromedelserien har ett omfattande digitalt material som hittas här