Öva Matteord A-Ö Femte häftet

Sanoma Utbildning

Öva Matteord A-Ö är en serie träningshäften som är tänkta att användas tillsammans med uppslagsboken Matteord A-Ö. I träningshäftena får eleverna i varierande övningar träna på de ord och begrepp som finns med i uppslagsboken. Femte häftet innehåller ord som t.ex. vinkel, area, enhet, diagram.

Produktkod: 9789162273651
6,00 €