Populära problem Matematisk problemlösning för alla åk 4-9

Liber
Produktkod: 9789147123919
51,00 €

Produktbeskrivning

Populära Problem är en problemlösningsbok för åk 4-9. Svårighetsgraden på problemen ökar; 30 huvudproblem med 4 tillhörande problem till varje, totalt 150 stycken. Till dessa finns en utförlig lärarhandledning med praktiska tips, lektionsplanering, ledtrådar och lösningsförslag. Problemen är kopierbara och kan arbetas med under flera lektioner.

Denna bok är full av intressanta, lekfulla problem där eleverna får träna problemlösning i ett brett perspektiv. Eleverna får arbeta i grupp genom att resonera, redovisa sina tankegångar och kommunicera matematik.

Läromedlet är upplagt med progression innehållande problem för åk 4-9. Den innehåller 30 kopierbara huvudproblem som eleverna får lösa på egen hand eller i grupp och därefter i storgrupp. Till huvudproblemet kommer fyra liknade problem med stigande svårighetsgrad. Beroende på hur långt eleven kommer så finns det alltid mer att utveckla. Problemen kan göras under en eller flera lektioner och tid bör finnas för resonemang. Sammanlagt finns det 150 olika problem att välja mellan.


Till alla problem finns praktiska och didaktiska tips till läraren. Det ingår exempel på ledtrådar och tips som läraren kan ge eleverna och förslag på olika lösningar.