Problemlösning Lärarhäfte - Framsteg i matematiken

Askunge

Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.

Produktkod: 87701-35-1
20,00 €
Specifikationer
Typ av produkt:
Lärarhandledning, Kopieringsunderlag