Solklart, Religion åk 3 - UPPDATERAD 2022

Lärum
Produktkod: 978-951-8976-38-0
80,00 €
Specifikationer
Typ av produkt: Kopieringsunderlag

Produktbeskrivning

Solklart är ett basmaterial som ger läraren möjlighet att plocka ihop ett individanpassat undervisningsmaterial. Upplägget i Solklart-serien är uppdaterat och följer stoffbeskrivningarna i den nationella läroplanen från 2016.

Materialet består av kopieringsunderlag som finns samlat i pärmar. Texten är lättläst och fonten stor och tydlig. Allt material finns även i pdf-format att laddas ner eller printas ut. Lärartips medföljer med stoffbakgrund och tyngdpunkt liksom många web-tips och tips på bredvidläsningslitteratur. 

Innehållsförteckning för Solklart religion åk 3:

ETT GOTT LIV åk 3-6
Lärarhandledning
Facit Ett gott liv
Temarubriker

KRISTENDOMEN åk 3
Allmän introduktion
Lärarhandledning
Facit Kristendomen
Facit Bibelkunskap
Jakobs söner, rytm
Jakobs söner, text
Kap 1. Början
Kap 2. Abraham, Isak och Jakob
Kap 3. Josef
Kap 4. Moses
Kap 5. I Kanaan
Kap 6. Kungarna
Kap 7. Bibelkunskap åk 3-6

RELIGIONERNAS VÄRLD åk 3-6
Lärarhandledning
Översikt världsreligionerna
Facit Religionernas värld
Temarubriker

 

Utgivningsår: 2007, uppdaterad 2022