Spindelmatte Åk 6

Askunge
Produktkod: 978-91-7767-064-3
62,00 €
Specifikationer
Typ av produkt: Kopieringsunderlag

Produktbeskrivning

Spindelmatte är ett material för matematikundervisningen. I centrum är läraren (spindeln) som skickar eleverna till olika stationer där de får lösa en uppgift. När de är klara går de tillbaka till läraren som ger dem en ny station och uppgift att lösa. Uppgifterna uppmuntrar till resonemang och eleverna bör därför få lösa dem i par eller i mindre grupp. I boken finns fem olika teman. Varje tema har 8 frågor med svarsalternativ A, B, C och D. Till varje tema finns även fyra Spindelextra (arbetsblad), som exempelvis kan användas när eleverna är klara. Spindelmatte är ett kopieringsmaterial och kan användas både ute och inne. Spindelmatte Åk 6 innehåller: Taluppfattning, De fyra räknesätten, Algebra, Geometriska objekt, omkrets och area, Problemlösning.