Tio små kryp

SPSM
Produktkod: 9789128125123
15,00 €

Produktbeskrivning

Boken Tio små kryp innehåller fakta och övningar som handlar om några av våra vanligaste små kryp. Djuren i boken är djur som eleven ofta kan träffa på ute i naturen.

Här beskrivs getingen, humlan, flugan, myggan, fjärilen, gräshoppan, myran, nyckelpigan, spindeln och daggmasken.

I korta faktatexter kan eleven bland annat lära sig om hur djuren ser ut, vad de äter och hur de fortplantar sig. Efter varje faktatext följer övningar där eleven kan bearbeta innehållet i texten. Boken innehåller många illustrationer och har en tydlig layout som ger eleven möjlighet att arbeta självständigt.

På SPSM webbsida finns tilläggsmaterial som du kan använda.