Hitta svaret D. Läsförståelse

Gleerups
Produktkod: 51102597

Hitta svaret är en läsförståelseserie i svenska för F–3. Varje bok innehåller texter med tillhörande frågor. Textmängd och svårighetsgrad ökar successivt och frågeställningarna utvecklas.

18,00 €

Produktbeskrivning

I Hitta svaret tränar eleverna sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att bearbeta olika texttyper. Svaren på frågorna går att finna direkt i texten, mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter. Böckernas tydliga struktur gör dem lämpliga för självständigt arbete eller arbete i par. Hitta svaret är läromedlet som ger varje elev möjlighet att arbeta med läsförståelse utifrån sin egen nivå genom att välja lämplig bok. Förslagsvis finns ett antal böcker i varje nivå i klassrummet.

Hitta svaret D – Läsförståelse riktar sig till elever som läser längre texter. Texterna sträcker sig över två och en halv sida, sedan följer frågor på texten. Varje uppslag innehåller en bild som stödjer läsandet. Det finns tre frågetyper. Frågor där svaret hittas direkt i texten, eller frågor där ledtrådar leder fram till svaret samt frågor där eleven behöver ta hjälp av texten tillsammans med sina egna erfarenheter. Eleverna väljer mellan tre färdiga svarsalternativ. Det finns även frågor som utgår från elevens egna erfarenheter där de skriver egna svar.

Hitta svaret D – Läsförståelse tränar eleverna att läsa längre texter med fokus på den berättande texttypen om Alba och Aron. Eleverna möter också beskrivande och förklarande texter.

Eleverna skriver inte svaren i boken, ett svarformulär finns för utskrift på gleerups.se

I boken D möter eleverna:
• Texter som består av två och en halv sida text i följd
• Frågor där svaret hittas direkt i texten, eller där ledtrådar leder fram till svaret samt frågor där eleven behöver ta hjälp av texten tillsammans med sina egna erfarenheter
• Berättande text om Alba och Arons semester och besök i en dinosauriepark
• Beskrivande och förklarande texter om badvett, simmärken, dinosaurier, höga byggnader och fladdermöss

 

Extramaterial från Gleerups.se

Svarsformulär till elever - Hitta svaret D

Lärarinformation - Hitta svaret D

Facit - Hitta svaret D

Svarstalong till elever utan frågor