Liber Läs! Lästräna A bok 1

Liber
Produktkod: 9789147148882
11,00 €

Produktbeskrivning

I Lästräna A bok 1 får eleven träna på kopplingen mellan språkljud och bokstäver parallellt med fonologisk medvetenhet samt bokstavsformer. A-böckerna är i första hand avsedda för förskoleklassen.

Vi rekommenderar att arbeta med Lästräna A bok 1 under höstterminen i förskoleklass för att sedan fortsätta med Lästräna A bok 2 under vårterminen.

Lästräna A bok 1 tränar bokstäverna O S L A R M I E N V T Ä

Liber Läs ger dig som lärare det allra bästa stödet i din läs- och skrivundervisning utifrån den senaste forskningen.
För att göra det tydligt för eleverna och för dig som undervisar, tränar varje del i serien olika förmågor inom läs- och skrivutvecklingen, vilket ger ett tydligt fokus och fördjupade kunskaper. Materialet är inkluderande oavsett nivå och förkunskaper, med en tydlig struktur och enkelhet som bidrar till en förbättrad läs- och skrivinlärning. Liber Läs är uppbyggd utifrån teorin The Simple View of Reading som handlar om att elever behöver behärska både den tekniska avkodningen och innehållet i språket för att förstå det den läser.