Libers Språklära 4-6

Liber
Produktkod: 978-91-47-12744-3
18,00 €

Produktbeskrivning

Libers Språklära 4-6 är en arbetsbok för mellanstadiet där eleverna tränar språkets struktur. Till varje språkligt moment i arbetsboken finns en kostnadsfri webbapp där eleverna kan träna mer på momentet.

 


Libers Språklära 4-6 är en arbetsbok där eleverna tränar språkets struktur. Genom roliga övningar utvecklar de sin förståelse för hur svenska språket är uppbyggt och lär sig använda språket på rätt sätt i rätt situation.


Till varje moment i arbetsboken finns en kostnadsfri webbapp med fler språkliga övningar.
Libers Språklära 4-6 är en stadiebok indelad i tre delar, tänkta att använda under mellanstadietiden.


Innehåll:
- Skiljetecken
- Ng-ljudet
- En eller två konsonanter
- J-ljudet
- Sambandsord
- Variera meningarna
- Ordklasser
- Å eller o?
- Ä eller e?
- Rubrik och styckeindelning
- Dialoger
- Kommatecken
- Sammansatta ord
- Låter lika men stavas olika
- Sj-ljudet
- Tj-ljudet
- Huvudsats och bisats
- Satsdelar
- Förkortningar
- Avstavning
- S-ljudet
- M- och n-ljudet
- Ord att stava