Matematik X

Liber
Produktkod: 9789147115938
37,00 €

Produktbeskrivning

Unikt för XYZ-serien är att du får ett specialproducerat filmstöd till varje avsnitt. Det fina är att film är ett språk som är roligt och naturligt för eleverna. Film gör det lättare att förklara och enklare att repetera - både i skolan och hemma. Matematik X riktar sig till elever i årskurs 7.

Räkna med nivåer
Varje årskurs 7-9 innehåller de tre parallella böckerna grundbok, Bas och Utmaning. Dessutom Lärarguide och webbappar.

Räkna med stöd
Till varje årskurs hör en fyllig lärarguide som för varje uppslag i elevboken levererar konkreta metodiktips, kända fallgropar och framgångsfaktorer för innehållet, exempel på lösningar till Resonemangs- och Kommunikationsuppgifter, hänvisningar till extra färdighetsträning, aktiviteter och mycket annat som gör ditt och klassens arbete effektivare och roligare.

Den pedagogiska idén
Matematik XYZ-serien bygger på en metod som innebär att elevgruppen hålls samlad och varje elev kan utmana sig själv oberoende av vilken nivå man arbetar på. Grundboken innehåller tre nivåer. I Bas finns en lättare nivå och i Utmaning en svårare. Avsnitten i grundboken och Bas är helt parallella, så det är enkelt att arbeta med de båda böckerna samtidigt i klassrummet.


Matematik XYZ är väl anpassad till kursplan och kunskapskrav i matematik genom:
- kapitel som går hand i hand med det centrala innehållet
- uppgifter på tre nivåer
- exempel på lösningar och redovisningar med god kvalitet
- variation i uppgifterna
- markering av vilken förmåga som tränas
- ledtrådar som hjälp att komma vidare
- register med centrala matematiska begrepp

Till läromedelsserien hör en webbsida med digitalt material för både elever och lärare.