Matematik Y Bas

Liber
Produktkod: 9789147126309
22,00 €

Produktbeskrivning

Med Matematik XYZ kan alla lyckas med matematiken på sin nivå. Det är en helt nyskriven XYZ där alla uppgifter är kopplade till förmågorna i läroplanen och innehållet är strukturerat för att göra bedömningsarbetet lättare. Läromedlet är anpassat för att passa elever med svenska som andra språk. Till varje årskurs finns komponenterna grund, bas, utmaning, lärarguide med bedömning och ett omfattande

 

Bas är utformad för elever med behov av extra stöttning för att utveckla sina matematikkunskaper genom:
- begreppsrutor med förklaringar
- exempel på lösningar och redovisningar
- utrymme att svara vid varje uppgift
- variation i uppgifterna för att träna alla matematiska förmågor
- markeringar av vilka förmågor varje uppgift tränar
- ledtrådar som hjälp att komma vidare
- facit för bekräftad förståelse
- register med centrala matematiska begrepp
Bas XYZ är även anpassad till elever med behov av språklig stöttning genom:
- bilder som förstärker sammanhang
- bilder med text som förtydligar ord
- ledtrådar i form av illustrationer som hjälp att tolka uppgiftstexter
- att undvika nominaliseringar och komplexa formuleringar

Till läromedelsserien hör en webbsida med digitalt material för både till elever och lärare.