Matematk Y

Liber
Produktkod: 9789147126293
35,00 €

Produktbeskrivning

Med Matematik XYZ kan alla lyckas med matematiken på sin nivå. Det är en helt nyskriven XYZ där alla uppgifter är kopplade till förmågorna i läroplanen och innehållet är strukturerat för att göra bedömningsarbetet lättare. Läromedlet är anpassat för att passa elever med svenska som andra språk. Till varje årskurs finns komponenterna grund, bas, utmaning, lärarguide med bedömning och ett omfattande nedladdningsbart extramaterial. Nästa steg är Matematik Digital som är en helt ny generation digitala läromedel med intelligent återkoppling.

 

Matematik XYZ-serien bygger på en metod som innebär att elevgruppen hålls samlad och varje elev kan utmana sig själv oberoende av vilken nivå man arbetar på. Grundboken innehåller tre nivåer. I Bas finns en lättare nivå och i Utmaning en svårare. Avsnitten i grundboken och Bas är helt parallella, så det är enkelt att arbeta med de båda böckerna samtidigt i klassrummet.
Upplägg
Matematik XYZ är väl anpassad till kursplan och kunskapskrav i matematik genom:
- kapitel som går hand i hand med det centrala innehållet
- uppgifter på tre nivåer
- exempel på lösningar och redovisningar med god kvalitet
- variation i uppgifterna
- markering av vilken förmåga som tränas
- ledtrådar som hjälp att komma vidare
- register med centrala matematiska begrepp


Till läromedelsserien hör en webbsida med digitalt material för både till elever och lärare.