Tokboken memory

SPSM
Produktkod: 978-91-28-10470-8
21,00 €
Specifikationer
Typ av produkt:
Spel och aktivitet

Produktbeskrivning

Med Tokbokens Rim-memory kan ni på ett roligt och avslappnat sätt arbeta med språk och ordförståelse. Eleverna tränar på att skilja på hur ordet låter och vad det betyder. Rimmar tåg och lok eller tåg och såg? Genom att leka med språket kan den fonologiska medvetenheten öka och vara en hjälp vid läsinlärning.