Läsförståelse Lila

Studentlitteratur
Produktkod: 44-10139-2
11,00 €
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna
9,00 €
Nuvarande pris
11,00 €

Produktbeskrivning

Läsförståelse Lila är den femte boken i serien, avsedd för åk 5. Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här: -ca 20-25 meningar långa texter samt tips- och faktarutor, -exempel på genrer i boken är berättelse, faktatext (NO och SO), diktanalys, insändare och webbsida, -fotografier och tecknade illustrationer, -A-uppgifter där eleven söker svar i texten och formulerar egna svar, -B-uppgifter där frågorna utmanar eleven att läsa mellan raderna, dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten eller göra egna reflektioner, - C-uppgifter att välja mellan där eleven förklarar ord och uttryck och arbetar med genreskrivande och andra kreativa skrivuppgifter utifrån texterna. C-uppgifterna besvaras i skrivhäfte eller på lösblad.