Läsförståelse Orange Lättläst

Studentlitteratur
Produktkod: 9789144156392
11,00 €
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna
9,00 €
Nuvarande pris
11,00 €

Produktbeskrivning

I Läsförståelse Orange Lättläst möter dina elever samma texter som i Läsförståelse Orange. Texterna är lättlästa och kombineras med bearbetade och anpassade uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter.

 

Texterna i Läsförståelse Orange är lättlästbearbetade vilket bland annat innebär:

• mindre textmängd

• kortare rader, meningar och ord

• större radavstånd, vilket ger ett luftigare intryck

• typsnitt med seriffer för att underlätta avkodningen

• sidans layout sätter fokus på läsningen Uppgifterna i boken är bearbetade och anpassade för elever som behöver mycket stöd och anpassad arbetsmängd.

De får öva på att hitta svaren i texten, mellan raderna samt använda egna erfarenheter i kreativa uppgifter. I Läsförståelse Orange Lättläst är det mer skrivutrymme till varje uppgift. Att man skriver i boken underlättar för eleven, då alla svar är samlade på en sida.

Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här:

• exempel på genrer i boken är berättelse, faktatext (NO och SO), reklam, debattinlägg och blogg

• fotografier och tecknade illustrationer

• A-uppgifter där eleven söker svar i texten och formulerar egna svar

• B-uppgifter där frågorna utmanar eleven att läsa mellan raderna och/eller dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten

• C-uppgifter där eleven får reflektera och använda sina egna erfarenheter i sina svar