Läsförståelse Orange

Studentlitteratur
Produktkod: 44-10558-1
11,00 €
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna
9,00 €
Nuvarande pris
11,00 €

Produktbeskrivning

Läsförståelse Orange är den sjätte boken i serien, avsedd för åk 6. Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här: ca 30 meningar långa texter samt tips- och faktarutor, exempel på genrer i boken är berättelse, faktatext (NO och SO), reklam, debattinlägg och blogg, fotografier och tecknade illustrationer, A-uppgifter där eleven söker svar i texten och formulerar egna svar, B-uppgifter där frågorna utmanar eleven att läsa mellan raderna, dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten eller göra egna reflektioner, C-uppgifter att välja mellan där eleven förklarar ord och uttryck och arbetar med genreskrivande och andra kreativa skrivuppgifter utifrån texterna. C-uppgifterna besvaras i skrivhäfte eller på lösblad.

Facit med både ”rätta svar” och exempelsvar finns på Studentlitteraturs webbsida, du hittar materialet här.