Läsinlärning i 7 steg Läsebok 3 Lärarbok

Liber
Produktkod: 9789147101634
46,00 €
Specifikationer
Typ av produkt:
Lärarhandledning

Produktbeskrivning

Lärarboken innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna. Det finns också kopieringsunderlag med bl.a. möjlighet att kartlägga fonologisk medvetenhet på såväl gruppnivå som individnivå samt läsprov som följer inlärningsgången i läseböckerna.
Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige.