Läsinlärning i 7 steg Läsebok 3

Liber
Produktkod: 978914710159
13,00 €

Produktbeskrivning

- Innehåller sammanlagt 45 läsövningar, ordläsning (35 st) varvat med textläsning (10 st).
- Följande moment ingår: frekventa småord, konsonantförbindelser med två och tre konsonanter i början av ord, läsriktningsträning, böjning av adjektiv och verb, konsonantförväxlingar, vokalförväxlingar, vokalmöten och konsonantmöten, supradentaler och sammansatta ord.

 

Syftet med denna läromedels serie är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen. Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling, dvs. som har särskilt svårt med de svårfångade ljuden. De barnen brukar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.
Läromedlet bygger på en läsinlärningsmetod i 7 steg som är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod.