Läsinlärning i 7 steg Arbetsbok 3

Liber
Produktkod: 9789147126705
12,00 €

Produktbeskrivning

Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.
I samband med skolstart höstterminen 2018 finns även arbetsböcker i serien. Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige.

 

Arbetsbokens uppgifter innehåller de moment som introducerats i Läsebok 3. I arbetsboken ligger tonvikten på skrivande.