Kan matematik 1 - Talen 0-10

Lära förlag
Produktkod: 89454-62-0
11,00 €
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna
11,00 €
Nuvarande pris
11,00 €

Produktbeskrivning

”Kan matematik 1 – Talen 0-10” är en arbetsbok i matematik där alla instruktioner och redovisningsformer har stöd av widgitsymboler och andra symbolbilder.

Här möter eleven talen 0-10, både i form av siffror och symboler såsom fingrar, tärningsprickar och streck, liksom konkretiserade med hjälp av bilder på klosstaplar och vardagliga föremål. Eleven får också möta talen på tallinjen och jämföra tal. Varje moment befästs genom varierade men återkommande övningar som eleven snart lär sig känna igen.

Bildstödet och de tydligt exemplifierade och återkommande övningstyperna möjliggör för fler elever att förstå uppgifterna och att kunna lösa dem på egen hand, och ökar elevernas förutsättningar att uppleva att de kan matematik.

 

LÄROMEDELSSERIEN "KAN MATEMATIK
”Kan matematik 1 – Talen 0-10” ingår i serien ”Kan matematik”. Serien består av 10 mycket enkla arbetsböcker som tillsammans behandlar taluppfattning, addition och subtraktion i talområdet 0-100. Varje bok i serien behandlar ett avgränsat område och har en långsam progression samt ett litet sidantal.

”Kan matematik” har en mycket luftig layout, med få övningar på varje sida. Instruktioner ges med stor och tydlig text kombinerad med bildstöd i form av widgitsymboler och andra symbolbilder. Övningarna är till mycket stor del utformade med bilder på klossar och föremål som konkretiserar innehållet och bidrar till bättre förståelse.

Eleven besvarar uppgifter genom att dra streck, färglägga, ringa in, kryssa över och skriva siffror. Samma redovisningsformer återkommer i hela läromedelsserien. Även dessa instrueras med både text och bildstöd. Varje sida inleds med ett exempel som eleven kan öva på tillsammans med sin lärare för att sedan arbeta vidare, antingen med stöd eller på egen hand.