Kan matematik 9 - Addition 20-100

Lära förlag
Produktkod: 89454-70-5
11,00 €
Specifikationer
Förlag: Lära förlag

Produktbeskrivning

”Kan matematik 9 – Addition 20-100” är en arbetsbok i matematik där alla instruktioner och redovisningsformer har stöd av widgitsymboler och andra symbolbilder.

Här övar eleven addition inom talområdet 20-100, dels utan tiotalsövergångar och dels med hela tiotal. Övningarna består av varierade uppgifter där eleven räknar med såväl siffror som klosstaplar, pengar och vardagliga föremål åskådliggjorda med lättolkade bilder. Eleven får förståelse för hur ett tal kan förstås som summan av två mindre tal, hur det kan delas upp i tiotal och ental samt hur detta kan uttryckas på olika sätt. Rimlighetsbedömning vid beräkningar övas också. Varje moment befästs genom varierade men återkommande övningar som eleven snart lär sig känna igen.

Bildstödet och de tydligt exemplifierade och återkommande övningstyperna möjliggör för fler elever att förstå uppgifterna och att kunna lösa dem på egen hand, och ökar elevernas förutsättningar att uppleva att de kan matematik.

 

LÄROMEDELSSERIEN "KAN MATEMATIK"
”Kan matematik 9 – Addition 20-100” ingår i serien ”Kan matematik”. Serien består av 10 mycket enkla arbetsböcker som tillsammans behandlar taluppfattning, addition och subtraktion i talområdet 0-100. Varje bok i serien behandlar ett avgränsat område och har en långsam progression samt ett litet sidantal. 

”Kan matematik” har en mycket luftig layout, med få övningar på varje sida. Instruktioner ges med stor och tydlig text kombinerad med bildstöd i form av widgitsymboler och andra symbolbilder. Övningarna är till mycket stor del utformade med bilder på klossar och föremål som konkretiserar innehållet och bidrar till bättre förståelse.