Kan matematik 6 - Subtraktion 10-20

Lära förlag
Produktkod: 89454-67-5
11,00 €
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna
11,00 €
Nuvarande pris
11,00 €
Specifikationer
Förlag: Lära förlag

Produktbeskrivning

”Kan matematik 6 – Subtraktion 10-20” är en arbetsbok i matematik där alla instruktioner och redovisningsformer har stöd av widgitsymboler och andra symbolbilder.

Här övar eleven subtraktion inom talområdet 10-20 utan tiotalsövergång. Övningarna består av varierade uppgifter där eleven räknar med såväl siffror som klosstaplar, pengar och vardagliga föremål åskådliggjorda med lättolkade bilder. Eleven får förståelse för hur man kan räkna med tiotal och ental. Såväl minskning av tal som skillnader mellan tal behandlas. Varje moment befästs genom varierade men återkommande övningar som eleven snart lär sig känna igen.

Bildstödet och de tydligt exemplifierade och återkommande övningstyperna möjliggör för fler elever att förstå uppgifterna och att kunna lösa dem på egen hand, och ökar elevernas förutsättningar att uppleva att de kan matematik.


LÄROMEDELSSERIEN "KAN MATEMATIK"
”Kan matematik 6 – Subtraktion 10-20” ingår i serien ”Kan matematik”. Serien består av 10 mycket enkla arbetsböcker som tillsammans behandlar taluppfattning, addition och subtraktion i talområdet 0-100. Varje bok i serien behandlar ett avgränsat område och har en långsam progression samt ett litet sidantal. 

”Kan matematik” har en mycket luftig layout, med få övningar på varje sida. Instruktioner ges med stor och tydlig text kombinerad med bildstöd i form av widgitsymboler och andra symbolbilder. Övningarna är till mycket stor del utformade med bilder på klossar och föremål som konkretiserar innehållet och bidrar till bättre förståelse.