Kan matematik 2 - Talen 10-20

Lära förlag
Produktkod: 89454-63-7
11,00 €

Produktbeskrivning

”Kan matematik 2 – Talen 10-20” är en arbetsbok i matematik där alla instruktioner och redovisningsformer har stöd av widgitsymboler och andra symbolbilder.

Här möter eleven talen 10-20, både i form av siffror och symboler såsom fingrar, tärningsprickar och streck, liksom konkretiserade med hjälp av bilder på klosstaplar och vardagliga föremål. Eleven får också räkna pengar, möta talen på tallinjen, jämföra tal och introduceras till att räkna med ental och tiotal. Varje moment befästs genom varierade men återkommande övningar som eleven snart lär sig känna igen.

Bildstödet och de tydligt exemplifierade och återkommande övningstyperna möjliggör för fler elever att förstå uppgifterna och att kunna lösa dem på egen hand, och ökar elevernas förutsättningar att uppleva att de kan matematik.

 

LÄROMEDELSSERIEN "KAN MATEMATIK"
”Kan matematik 2 – Talen 10-20” ingår i serien ”Kan matematik”. Serien består av 10 mycket enkla arbetsböcker som tillsammans behandlar taluppfattning, addition och subtraktion i talområdet 0-100. Varje bok i serien behandlar ett avgränsat område och har en långsam progression samt ett litet sidantal.

”Kan matematik” har en mycket luftig layout, med få övningar på varje sida. Instruktioner ges med stor och tydlig text kombinerad med bildstöd i form av widgitsymboler och andra symbolbilder. Övningarna är till mycket stor del utformade med bilder på klossar och föremål som konkretiserar innehållet och bidrar till bättre förståelse.