Kan matematik 8 - Talen 20-100

Lära förlag
Produktkod: 89454-69-9
11,00 €
Specifikationer
Förlag:
Lära förlag

Produktbeskrivning

”Kan matematik 8 – Talen 20-100” är en arbetsbok i matematik där alla instruktioner och redovisningsformer har stöd av widgitsymboler och andra symbolbilder.

Här övar eleven taluppfattning inom talområdet 20-100. Eleven möter talen både i form av siffror, en- och tiokronor liksom konkretiserade med hjälp av bilder på klosstaplar och vardagliga föremål. Stor vikt läggs vid att skapa förståelse för hur ett tal kan förstås som bestående av tiotal och ental. Eleven får också träna på att jämföra och storleksordna tal och priser samt öva rimlighetsbedömning. Varje moment befästs genom varierade men återkommande övningar som eleven snart lär sig känna igen.

Bildstödet och de tydligt exemplifierade och återkommande övningstyperna möjliggör för fler elever att förstå uppgifterna och att kunna lösa dem på egen hand, och ökar elevernas förutsättningar att uppleva att de kan matematik.

 

LÄROMEDELSSERIEN "KAN MATEMATIK"
”Kan matematik 8 – Talen 20-100” ingår i serien ”Kan matematik”. Serien består av 10 mycket enkla arbetsböcker som tillsammans behandlar taluppfattning, addition och subtraktion i talområdet 0-100. Varje bok i serien behandlar ett avgränsat område och har en långsam progression samt ett litet sidantal. 

”Kan matematik” har en mycket luftig layout, med få övningar på varje sida. Instruktioner ges med stor och tydlig text kombinerad med bildstöd i form av widgitsymboler och andra symbolbilder. Övningarna är till mycket stor del utformade med bilder på klossar och föremål som konkretiserar innehållet och bidrar till bättre förståelse.