Läsförståelse Mini

Studentlitteratur
Produktkod: 978-91-44-13838-1
11,00 €
Lägsta priset under de senaste 30 dagarna
9,00 €
Nuvarande pris
11,00 €

Produktbeskrivning

Läsförståelse Mini är den enklaste boken i serien. I den kan dina elever börja träna läsförståelse och möta olika texttyper i ett tidigt skede av sin läsinlärning. Bokens innehåller mycket korta texter med starkt bildstöd, exempel på genrer i boken är berättelse och faktatext, tecknade illustrationer. A-uppgifter där eleven parar ihop ord och bilder från texten B-uppgifter där eleven söker svar i texten och väljer mellan färdiga svarsalternativ. Läsförståelse mini är avsedd för f-åk 1